RAC-D1M

2023-08-06 22:33| 发布者: | 查看: |

 

  


      
 RAC-D1M此产品主要针对汽车前装开发的一款高精度定位模组,它采用阵列天线分离方式,便于车辆前装的集成与小形化。原车沙鱼鳍天线中集成了GNSS天线,可以直接使用减少成本。RAC天线采用多馈单频天线,尺寸只有36*36*10mm方便集成A/B柱中。   
 
      

<
>

 
QQ留言
售前咨询热线
18988798557
售后服务热线
18988798557
返回顶部